1/

artikel ‘LOOPS and CIRCLES’

12-03-2018

door Hendrik van Leeuwen

In december 2017 scheef Hendrik van Leeuwen een interessant artikel over het werk van Eddy Stikkelorum. Hendrik van Leeuwen is naast kunstenaar,  fotograaf en docent ook publicist. Hij schrijft kritische- en beschouwende artikelen over beeldende kunst in de landelijke- en plaatselijke media.

citaat

‘In vogelvlucht bekeken overheerst echter de ongrijpbaarheid. Ondanks het fundamentele karakter dat pure abstractie eigen is hangt er in al het werk van Eddy Stikkelorum een sfeer van licht en lucht. Hij is een bouwer van beelden en schept door het ijle materiaalgebruik aanzienlijk meer ruimte dan de klassieke beeldhouwer. Zijn focus ligt niet alleen op de gematerialiseerde vorm, maar ook op het ‘niets’ dat de constructie aan alle kanten binnendringt. Ruimte is bij hem een vrijplaats om diep adem te halen. Door afstand te nemen van zijn academische wortels – de vormgeving van het interieur en de plaatsgebonden sculptuur – heeft hij de begrippen interieur en ruimte naar een hoger plan getild. Het wezenskenmerk van zijn oeuvre is het onderzoek naar innerlijke ruimte.’

Het gehele artikel kunt u lezen via deze link; ‘LOOPS and CIRCLES’ artikel Hendrik van Leeuwen- december 2017, Den Haag